บริษัท สตาร์ เพาเวอร์ จำกัด ให้คำปรึกษาและรับวางระบบคอมพิวเตอร์ระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจร Hardware และ Software

เราให้บริการการออกแบบระบบ Server และพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Website, แอปพลิเคชั่นมือถือ, ดูแลระบบคอมพิวเตอร์, IT Outsource, IT Management, IT Consult, การวางระบบเครือข่าย หรือ Networking, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), อื่นๆ อีกมากมาย